O NÁS

Domov Magnolie se nachází na Sirotčí ulici č. 56 v Ostravě-Vítkovicích, je příspěvkovou organizací.

Poskytujeme 24 hodinovou péči ženám od 27 let věku, které onemocněly demencí a potřebují podporu a pomoc.

Od 1. ledna 2009 jsme postupně snižovali obložnost zařízení na současných 75 lůžek z původních 85.

Nyní jsou úseky rozvrženy takto:
1. úsek Švestková ulice - 23 lůžek
2. úsek Zelená ulice - 26 lůžek
3. úsek Žlutá ulice - 26 lůžek
Každý úsek vede sociální pracovnice-vedoucí úseku. Na sociální model služby jsme postupně přecházeli od září 2011 a v současné době již funguje na všech třech úsecích-ulicích.

Domov Magnolie je původní historická dvoupodlažní budova ve tvaru písmene U  z červených cihel se sedlovou střechou. Tato památkově chráněná budova se nachází v obydlené části obvodu Ostrava-Vítkovice v těsné blízkosti komunikace Rudná.

K domovu  přináleží zahrada se 2 altánky a s lavičkami k posezení. V zahradě se nachází přízemní budova prádelny, kde se zajišťuje praní prádla pro uživatelky, personál a také pro cizí zájemce. Celý areál je oplocen, chodníky jsou ze zámkové dlažby.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

V domově se nacházejí jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.
U stávajících dvou čtyřlůžkových pokojů má domov za cíl snížení počtu jejich lůžek.

Jednolůžkový pokoj

Pokoje
jsou vybaveny novým účelným nábytkem, který si mohou uživatelky doplnit drobnými předměty připomínajícími jim domov. Většina pokojů, zejména uživatelek, které se samostatně nepohybují, je vybavena televizí. V domově jsou rovněž dvě společenské místnosti, jedna je vybavena velkou televizí, která je kdykoliv uživatelkám k dispozici.

Koupelny
jsou společné vždy pro několik pokojů a jsou vybaveny speciálními polohovacími vanami s perličkovou koupelí, sprchovými boxy a zvedáky pro přesun uživatelek, které se samostatně nepohybují.

Poskytování kvalitní péče o uživatelky usnadňuje dostatek kvalifikovaného personálu, zdravotnické techniky, antidekubitních matrací, polohovacích postelí a další.

Rehabilitaci
zajišťuje jedna fyzioterapeutka v návaznosti na rehabilitační lékařku. V jejich činnosti dominuje individuální tělocvik a nácvik chůze. Každý den v odpoledních hodinách provádí s uživatelkami pravidelná kondiční cvičení. Při rehabilitaci využívají například elektroléčbu, bioptronovou lampu či distanční elektrostimulátor VAS 07.

O společenské vyžití, včetně různých individuálních aktivit, se starají pracovnice v sociálních službách pro aktivizační činnosti.

Domov Magnolie má vlastní kuchyň a prádelnu s vybavením dle evropských norem.
Do zařízení dochází pravidelně kadeřnice a pedikérka.

Ve sklepním prostoru je umístěna vlastní plynová kotelna, která zajišťuje teplo a teplou vodu pro celé zařízení a také je zde nově zřízena šatna a sprchy pro zaměstnance.